Braven

1h 34m
Bohater usiłuje ochronić swoją rodzinę przed przemytnikami narkotyków, którzy zostawili swój towar na terenie jego posiadłości.