Zwiastun nr 1 2014

Biografia amerykańskiego aktywisty meksykańskiego pochodzenia walczącego o prawa obywatelskie i sprawiedliwość społeczną w XX wieku.