Jerzy, typowy gadżeciarz, nawiązuje dziwną relację ze swoim GPS-em o kobiecym głosie, który sprowadza go na złą drogę.