Dokument ten jest podróżą od bieguna północnego do południowego, śladami czterech wielkich zwierząt.