plakat filmu Earth

Earth

1 godz. 36 min.
Dokument ten jest podróżą od bieguna północnego do południowego, śladami czterech wielkich zwierząt.