plakat filmu Gang z boiska

Gang z boiska

Gridiron Gang
2 godz.
Pracownik zakładu poprawczego wpada na pomysł stworzenia drużyny futbolowej, której filarami są młodociani przestępcy.