Garshasp trailer nr 1 2010

produkcja

Wiele lat po uwięzieniu Azhi Dhaka przez Feriuna w Demawend źli Deevowie, dowodzący armią ciemności, ponownie umacniają swoją pozycję w różnych prowincjach dawnych ziem Kgunirath, buntując się przeciwko ludziom świętującym zwycięstwo armii światła. Każdy Deev utworzył własną kolonię, jednocześnie zadając cierpienie miejscowej ludności. Pośród Deevów znajdował się Hitasp, zwany Złotą Koroną, znający wiele śmiertelnych zaklęć, który rozwijał swoje imperium w skalistej krainie Faranbaghi. Wraz ze swoimi zwolennikami zaatakował on legendarną osadę Siavoshgard, którą zamieszkiwało wielu Pahlavan. W trakcie bitwy, broniąc siedziby swoich przodków, ginie Oroxian - brat Garshaspa. Tytułowy bohater poprzysiągł zemstę za przelaną krew brata i wyrusza do twierdzy Hitaspa. Podczas wyprawy z Siavoshgard okazuje się, że odwaga Garshaspa przesądzi o losach całego starożytnego świata…

Twórcą gry jest irańskie studio Fanafzar Game, które bazowało na motywach zaczerpniętych z rodzimej mitologii perskiej, dzięki czemu mamy do czynienia z symbolicznym odtworzeniem duchowości, wielkości i mitycznej atmosfery starożytnej Persji. Oprawa wizualna gry w dużej mierze bazuje na zabytkowych kamiennych rzeźbach znalezionych na terenie obecnego Iranu.