Prowadzący śledztwo detektyw zostaje wychowawcą żywiołowych przedszkolaków.