Po nieudanym skoku na bank, Connie stara się zdobyć pieniądze potrzebne do wpłacenia kaucji za aresztowanego brata.