Historia Stevena Avery'ego, który w wyniku sfabrykowania przez policję dowodów jego winy był więziony przez wiele lat.