Mandela: Droga do wolności

Mandela: Long Walk to Freedom
2 godz. 19 min.
Kronika życia Nelsona Mandeli, który został pierwszym demokratycznie wybranym prezydentem RPA.