Mark - cichy i niepozorny konserwator manekinów oferuje pomoc artystce przygotowującej własną wystawę.