"March of the Eagles" to strategia, której akcja dzieje się na początku XIX wieku podczas wojen napoleońskich. Gracz wciela się w przywódcę jednego z państw i stara się przejąć kontrolę nad ówczesnym światem. Osiągniecie celu wymaga rozwoju kraju, prowadzenia dyplomacji i rekrutacji wojsk. Obszar działań obejmuje Europę, Indie i Amerykę Północną.

Szwecja