Midnight, Texas

1 godz.
Umiejący porozumiewać się z duchami Manfred przybywa do małego miasteczka w Teksasie, które jest schronieniem dla różnego rodzaju istot nadprzyrodzonych i ludzi szukających zapomnienia.