Bogdan wraz ze swoją matką Kazimierą wyrusza w podróż do Niemiec ponadpięćdziesięcioletnim wartburgiem.