Zwiastun nr 1 (polski) 2014

produkcja

W Los Angeles ma miejsce seria dziwnych wstrząsów. Są one bardzo niewielkie, ale pękająca ziemia obsuwa się, stwarzając poważne niebezpieczeństwo dla mieszkańców. Doktor Gladstone (Jeffrey Jones) twierdzi, że trzęsienia w różnych miejscach miasta zadziałają jak naczynia połączone, powodując zapaść większej części Los Angeles. W przeciwdziałaniu pomaga mu młoda pani naukowiec Emily (Cameron Richardson). O życie rodziny walczy również Jack (Henry Ian Cusick), który jako jeden z niewielu jest świadom realnego niebezpieczeństwa.