Póki trwa wojna

Mientras dure la guerra
1 godz. 47 min.
Jeden z czołowych hiszpańskich intelektualistów nie może się zdecydować, co myśleć o działaniach generała Franco i jego sprzymierzeńców.