plakat filmu Popiełuszko. Wolność jest w nas
Historia życia księdza Jerzego Popiełuszki, który angażuje się we wsparcie związku zawodowego „Solidarność”.