Zwiastun nr 1 2017

produkcja

Podczas gdy większość Ameryki leży w gruzach, reszta świata musi przygotować się na nadejście globalnego rekinado. Fin wraz ze swoją rodziną podróżuje po świecie, usiłując powstrzymać kataklizm.