Zwiastun nr 1 (angielski) 2012

Latem roku 1915 Jean Renoir, syn wielkiego malarza impresjonisty, powraca do domu po pierwszej wojnie światowej. Piękna młoda Andrée staje się muzą obu mężczyzn.