Aby wystąpić w teatrze Crystal, Buster Moon i jego ekipa muszą odnaleźć i przekonać legendę rocka do powrotu na scenę.