Tyler Wells walczy przeciwko reżimowi wojskowemu, który bezprawnie przejął władzę w państwie Isla Trueno.