1
https://fwcdn.pl/fpo/25/90/642590/7709604.2.jpg
9,13 10 26 307 ocen
2
https://fwcdn.pl/fpo/92/11/609211/7428523_1.2.jpg

Metaru Gia Soriddo

8,88 10 5 717 ocen
gatunekSkradanka / TPS
3
https://fwcdn.pl/fpo/92/16/609216/7425548.2.jpg
8,88 10 3 073 oceny
gatunekSkradanka / TPS
4
https://fwcdn.pl/fpo/44/40/624440/7618461.2.jpg
8,86 10 46 599 ocen
gatunekTPP / Akcja
5
https://fwcdn.pl/fpo/70/14/607014/7348524.2.jpg
8,80 10 5 753 oceny
6
https://fwcdn.pl/fpo/60/64/606064/7352755.2.jpg
8,79 10 19 106 ocen
gatunekRPG
7
https://fwcdn.pl/fpo/70/99/607099/7348674.2.jpg

Fainaru fantajî VII

8,78 10 4 407 ocen
gatunekRPG
8
https://fwcdn.pl/fpo/15/88/631588/7585281.2.jpg
8,77 10 19 369 ocen
gatunekPrzygodowa
9
https://fwcdn.pl/fpo/80/04/608004/8112736.2.jpg
8,68 10 10 789 ocen
gatunekTPP / Akcja
10
https://fwcdn.pl/fpo/71/26/617126/7802307.2.jpg
8,65 10 1 090 ocen
gatunekRPG
11
https://fwcdn.pl/fpo/67/83/606783/7472136.2.jpg
8,63 10 5 236 ocen
12
https://fwcdn.pl/fpo/40/42/614042/7624937.2.jpg
8,63 10 4 928 ocen
13
https://fwcdn.pl/fpo/60/65/606065/7537701.2.jpg

Uncharted 2: Among Thieves

8,62 10 16 034 oceny
gatunekPrzygodowa
14
https://fwcdn.pl/fpo/05/67/720567/7714438.2.jpg
8,57 10 17 942 oceny
gatunekPrzygodowa
15
https://fwcdn.pl/fpo/95/52/679552/7754009.2.jpg

Shin Megami Tensei: Persona 5

8,57 10 926 ocen
gatunekRPG
16
https://fwcdn.pl/fpo/97/31/609731/7353023.2.jpg
8,56 10 7 471 ocen
gatunekTPP / Akcja
17
https://fwcdn.pl/fpo/52/01/715201/7628117.2.jpg

Mass Effect 3: Citadel

8,56 10 1 532 oceny
gatunekRPG
18
https://fwcdn.pl/fpo/12/64/611264/7548841.2.jpg
8,56 10 33 069 ocen
gatunekRPG
19
https://fwcdn.pl/fpo/11/76/611176/7361829.2.jpg
8,56 10 13 971 ocen
gatunekFPP / Logiczna
20
https://fwcdn.pl/fpo/84/34/608434/7366127.2.jpg
8,55 10 47 609 ocen
gatunekTPP / Akcja
21
https://fwcdn.pl/fpo/84/39/608439/7359736.2.jpg
8,55 10 12 963 oceny
gatunekFPS
22
https://fwcdn.pl/fpo/11/22/611122/7380532.2.jpg
8,52 10 15 425 ocen
gatunekRPG
23
https://fwcdn.pl/fpo/81/13/608113/7466332.2.jpg
8,51 10 31 186 ocen
gatunekPrzygodowa / Akcja
24
https://fwcdn.pl/fpo/69/58/606958/7582319.2.jpg

Biohazard 2

8,49 10 4 067 ocen
25
https://fwcdn.pl/fpo/31/12/613112/7365210.2.jpg
8,48 10 590 ocen
gatunekSkradanka / TPS
26
https://fwcdn.pl/fpo/58/68/605868/8050019.2.jpg
8,47 10 10 090 ocen
gatunekPrzygodowa / Akcja
27
https://fwcdn.pl/fpo/92/13/609213/7351610.2.jpg
28
https://fwcdn.pl/fpo/70/23/607023/7737670.2.jpg
8,46 10 23 520 ocen
gatunekTPS
29
https://fwcdn.pl/fpo/47/56/614756/7530640.2.jpg
8,45 10 4 319 ocen
gatunekRPG
30
https://fwcdn.pl/fpo/75/49/607549/7524351.2.jpg
8,45 10 16 716 ocen
gatunekPrzygodowa
31
https://fwcdn.pl/fpo/96/42/609642/7611449.2.jpg

Uncharted 3: Drake's Deception

8,41 10 14 866 ocen
gatunekPrzygodowa / Akcja
32
https://fwcdn.pl/fpo/84/41/608441/7599200.2.jpg
8,41 10 5 073 oceny
gatunekFPS
33
https://fwcdn.pl/fpo/68/80/626880/7394416.2.jpg
8,40 10 2 946 ocen
34
https://fwcdn.pl/fpo/84/35/608435/7526167.2.jpg
8,40 10 37 062 oceny
gatunekTPP / Akcja
35
https://fwcdn.pl/fpo/11/20/611120/7524776.2.jpg
8,39 10 15 279 ocen
gatunekTPP / Akcja
36
https://fwcdn.pl/fpo/97/23/609723/7361432.2.jpg
8,39 10 7 405 ocen
gatunekPrzygodowa / Akcja
37
https://fwcdn.pl/fpo/63/40/606340/7347528.2.jpg
8,39 10 18 918 ocen
gatunekRPG
38
https://fwcdn.pl/fpo/84/32/608432/7363049.2.jpg
8,36 10 24 530 ocen
gatunekFPS
39
https://fwcdn.pl/fpo/86/73/688673/7655257.2.jpg
8,35 10 8 920 ocen
gatunekPrzygodowa
40
https://fwcdn.pl/fpo/71/01/607101/7544439.2.jpg

Fainaru fantajî IX

8,35 10 1 386 ocen
gatunekRPG
41
https://fwcdn.pl/fpo/29/13/622913/7709572.2.jpg
8,35 10 11 035 ocen
gatunekBijatyka
42
https://fwcdn.pl/fpo/05/33/620533/7599422.2.jpg
8,34 10 22 503 oceny
gatunekFPS
43
https://fwcdn.pl/fpo/80/14/608014/7350641.2.jpg
8,34 10 23 081 ocen
gatunekPrzygodowa / Akcja
44
https://fwcdn.pl/fpo/15/99/631599/7588131.2.jpg
45
https://fwcdn.pl/fpo/55/71/695571/7658901.2.jpg
8,31 10 10 160 ocen
gatunekPrzygodowa
46
https://fwcdn.pl/fpo/71/02/697102/7581999.2.jpg
8,31 10 5 915 ocen
47
https://fwcdn.pl/fpo/87/37/608737/7552598.2.jpg
8,31 10 9 966 ocen
gatunekRPG
48
https://fwcdn.pl/fpo/28/71/692871/7615065.2.jpg
49
https://fwcdn.pl/fpo/61/82/606182/7539003.2.jpg
8,30 10 16 702 oceny
gatunekTPP / Akcja
50
https://fwcdn.pl/fpo/20/26/612026/7360215.2.jpg

Fainaru fantajī X

8,29 10 1 674 oceny
gatunekRPG
51
https://fwcdn.pl/fpo/63/42/606342/7601292.2.jpg
8,29 10 17 870 ocen
gatunekFPS
52
https://fwcdn.pl/fpo/40/19/644019/7599240.2.jpg

South Park: The Stick of Truth

8,29 10 10 057 ocen
gatunekRPG
53
https://fwcdn.pl/fpo/61/23/616123/7657616.2.jpg
8,27 10 2 731 ocen
gatunekPrzygodowa / Akcja
54
https://fwcdn.pl/fpo/80/01/628001/7528728.2.jpg
8,27 10 498 ocen
gatunekRPG
55
https://fwcdn.pl/fpo/20/48/612048/7533489.2.jpg
8,26 10 10 902 oceny
gatunekFPS
56
https://fwcdn.pl/fpo/87/20/608720/7695903.2.jpg
8,26 10 3 246 ocen
gatunekRPG
57
https://fwcdn.pl/fpo/69/59/606959/7582484.2.jpg

Biohazard 3: Last Escape

8,26 10 3 108 ocen
58
https://fwcdn.pl/fpo/84/45/608445/7350946.2.jpg
8,26 10 26 158 ocen
gatunekWyścigi
59
https://fwcdn.pl/fpo/15/03/671503/7534591.2.jpg
8,25 10 3 389 ocen
gatunekRPG
60
https://fwcdn.pl/fpo/92/12/609212/7351609.2.jpg
8,24 10 1 676 ocen
gatunekSkradanka / TPS
61
https://fwcdn.pl/fpo/71/00/607100/7712361.2.jpg

Fainaru fantajî VIII

8,23 10 2 061 ocen
gatunekRPG
62
https://fwcdn.pl/fpo/16/73/631673/7589307.2.jpg
8,22 10 3 569 ocen
63
https://fwcdn.pl/fpo/85/91/608591/7350962.2.jpg

8,22 10 12 867 ocen
gatunekFPP / Logiczna
64
https://fwcdn.pl/fpo/93/25/659325/7776242.2.jpg
8,22 10 3 565 ocen
gatunekAkcja
65
https://fwcdn.pl/fpo/60/66/606066/7359653.2.jpg

Dragon Age: Origins

8,21 10 14 900 ocen
gatunekRPG
66
https://fwcdn.pl/fpo/14/60/611460/7619924.2.jpg
8,21 10 1 856 ocen
67
https://fwcdn.pl/fpo/17/53/611753/7364140.2.jpg
8,20 10 1 140 ocen
68
https://fwcdn.pl/fpo/15/09/611509/7361834.2.jpg
8,20 10 6 506 ocen
gatunekPrzygodowa
69
https://fwcdn.pl/fpo/70/24/607024/7880575.2.jpg
8,20 10 13 717 ocen
gatunekTPS
70
https://fwcdn.pl/fpo/76/21/717621/7701322.2.jpg
8,20 10 513 ocen
gatunekRPG
71
https://fwcdn.pl/fpo/13/66/611366/7828812.2.jpg

Wander to Kyozou

8,19 10 3 099 ocen
gatunekPrzygodowa / Akcja
72
https://fwcdn.pl/fpo/20/32/612032/7530424.2.jpg

God of War: Ghost of Sparta

8,19 10 2 529 ocen
gatunekPrzygodowa / Akcja
73
https://fwcdn.pl/fpo/28/96/612896/7528757.2.jpg
8,17 10 26 049 ocen
gatunekPrzygodowa / Akcja
74
https://fwcdn.pl/fpo/31/11/613111/7663696.2.jpg
8,17 10 1 125 ocen
gatunekSkradanka / TPS
75
https://fwcdn.pl/fpo/50/02/615002/7368442.2.jpg
8,17 10 529 ocen
gatunekRPG
76
https://fwcdn.pl/fpo/68/24/606824/7492467.2.jpg
8,17 10 19 760 ocen
gatunekTPP / Akcja
77
https://fwcdn.pl/fpo/81/13/698113/7731416.2.jpg
8,17 10 1 914 ocen
gatunekPrzygodowa
78
https://fwcdn.pl/fpo/85/95/608595/7369529.2.jpg
8,16 10 11 405 ocen
gatunekFPS
79
https://fwcdn.pl/fpo/69/60/606960/7348413.2.jpg

Biohazard 4

8,15 10 5 347 ocen
80
https://fwcdn.pl/fpo/71/02/607102/7348676.2.jpg

8,15 10 4 232 oceny
gatunekFPS
81
https://fwcdn.pl/fpo/87/25/608725/7351000.2.jpg
8,14 10 8 622 oceny
gatunekPrzygodowa
82
https://fwcdn.pl/fpo/32/41/613241/7371288_1.2.jpg
8,14 10 2 110 ocen
gatunekTPP / Akcja
83
https://fwcdn.pl/fpo/61/46/656146/7498550.2.jpg
8,13 10 3 479 ocen
gatunekRPG
84
https://fwcdn.pl/fpo/12/03/611203/7358047.2.jpg
8,13 10 3 378 ocen
gatunekPrzygodowa
85
https://fwcdn.pl/fpo/70/15/607015/7373813.2.jpg
8,13 10 2 418 ocen
86
https://fwcdn.pl/fpo/13/18/681318/7584808.2.jpg
8,12 10 17 532 oceny
gatunekPrzygodowa / Akcja
87
https://fwcdn.pl/fpo/78/64/607864/7350556.2.jpg
88
https://fwcdn.pl/fpo/00/55/610055/7712551.2.jpg
8,12 10 4 701 ocen
gatunekFPS
89
https://fwcdn.pl/fpo/74/16/627416/7572294.2.jpg

Journey

8,11 10 3 278 ocen
gatunekPrzygodowa
90
https://fwcdn.pl/fpo/60/17/616017/7370991.2.jpg

8,11 10 797 ocen
gatunekPrzygodowa
91
https://fwcdn.pl/fpo/11/79/611179/7373112.2.jpg
8,11 10 1 694 oceny
gatunekRTS
92
https://fwcdn.pl/fpo/21/58/612158/7502518.2.jpg
8,10 10 3 719 ocen
93
https://fwcdn.pl/fpo/71/64/627164/7561252.2.jpg
8,10 10 436 ocen
gatunekRPG
94
https://fwcdn.pl/fpo/17/18/611718/7357897.2.jpg
8,10 10 2 380 ocen
gatunekPrzygodowa / Akcja
95
https://fwcdn.pl/fpo/70/23/657023/7586018.2.jpg
8,09 10 5 543 oceny
96
https://fwcdn.pl/fpo/70/95/607095/7348672.2.jpg

Hitman: Blood Money

8,09 10 6 988 ocen
gatunekSkradanka
97
https://fwcdn.pl/fpo/58/74/605874/7425577.2.jpg
8,09 10 12 315 ocen
gatunekFPS
98
https://fwcdn.pl/fpo/82/41/608241/7367308.2.jpg
8,09 10 1 719 ocen
gatunekMuzyczna
99
https://fwcdn.pl/fpo/40/99/634099/7405337_1.2.jpg

Akumajō Dracula X: Gekka no Yasōkyoku

8,08 10 384 oceny
100
https://fwcdn.pl/fpo/28/72/612872/7518141.2.jpg

Deus Ex: Human Revolution

8,08 10 8 348 ocen
gatunekRPG
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
  • s - średnia ocena dla danego tytułu
  • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
  • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 1 000)
  • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.
VOD

    Lubisz rankingi? Zobacz TOP GIER WIDEO