1
https://fwcdn.pl/fpo/92/16/609216/7425548.2.jpg
8,88 10 3 073 oceny
gatunekSkradanka / TPS
2
https://fwcdn.pl/fpo/44/40/624440/7618461.2.jpg
8,86 10 46 608 ocen
gatunekTPP / Akcja
3
https://fwcdn.pl/fpo/70/14/607014/7348524.2.jpg
8,80 10 5 753 oceny
4
https://fwcdn.pl/fpo/60/64/606064/7352755.2.jpg
8,79 10 19 107 ocen
gatunekRPG
5
https://fwcdn.pl/fpo/15/88/631588/7585281.2.jpg
8,77 10 19 368 ocen
gatunekPrzygodowa
6
https://fwcdn.pl/fpo/80/04/608004/8112736.2.jpg
8,68 10 10 788 ocen
gatunekTPP / Akcja
7
https://fwcdn.pl/fpo/72/68/607268/7349010.2.jpg
8,66 10 10 305 ocen
gatunekRPG
8
https://fwcdn.pl/fpo/81/09/608109/7350736.2.jpg
8,62 10 37 889 ocen
gatunekRPG
9
https://fwcdn.pl/fpo/05/67/720567/7714438.2.jpg
8,57 10 17 941 ocen
gatunekPrzygodowa
10
https://fwcdn.pl/fpo/52/01/715201/7628117.2.jpg

Mass Effect 3: Citadel

8,56 10 1 532 oceny
gatunekRPG
11
https://fwcdn.pl/fpo/12/64/611264/7548841.2.jpg
8,56 10 33 071 ocen
gatunekRPG
12
https://fwcdn.pl/fpo/11/76/611176/7361829.2.jpg
8,56 10 13 972 oceny
gatunekFPP / Logiczna
13
https://fwcdn.pl/fpo/84/34/608434/7366127.2.jpg
8,55 10 47 609 ocen
gatunekTPP / Akcja
14
https://fwcdn.pl/fpo/84/39/608439/7359736.2.jpg
8,55 10 12 964 oceny
gatunekFPS
15
https://fwcdn.pl/fpo/11/22/611122/7380532.2.jpg
8,52 10 15 426 ocen
gatunekRPG
16
https://fwcdn.pl/fpo/81/13/608113/7466332.2.jpg
8,51 10 31 187 ocen
gatunekPrzygodowa / Akcja
17
https://fwcdn.pl/fpo/70/23/607023/7737670.2.jpg
8,46 10 23 521 ocen
gatunekTPS
18
https://fwcdn.pl/fpo/47/56/614756/7530640.2.jpg
8,45 10 4 321 ocen
gatunekRPG
19
https://fwcdn.pl/fpo/84/41/608441/7599200.2.jpg
8,41 10 5 074 oceny
gatunekFPS
20
https://fwcdn.pl/fpo/11/20/611120/7524776.2.jpg
8,39 10 15 279 ocen
gatunekTPP / Akcja
21
https://fwcdn.pl/fpo/63/40/606340/7347528.2.jpg
8,39 10 18 921 ocen
gatunekRPG
22
https://fwcdn.pl/fpo/16/31/631631/7665749.2.jpg

8,36 10 10 063 oceny
23
https://fwcdn.pl/fpo/84/32/608432/7363049.2.jpg
8,36 10 24 531 ocen
gatunekFPS
24
https://fwcdn.pl/fpo/86/73/688673/7655257.2.jpg
8,35 10 8 919 ocen
gatunekPrzygodowa
25
https://fwcdn.pl/fpo/05/33/620533/7599422.2.jpg
8,34 10 22 503 oceny
gatunekFPS
26
https://fwcdn.pl/fpo/80/14/608014/7350641.2.jpg
8,34 10 23 081 ocen
gatunekPrzygodowa / Akcja
27
https://fwcdn.pl/fpo/85/89/608589/7358025.2.jpg
8,33 10 18 401 ocen
gatunekFPS
28
https://fwcdn.pl/fpo/55/71/695571/7658901.2.jpg
8,31 10 10 160 ocen
gatunekPrzygodowa
29
https://fwcdn.pl/fpo/87/37/608737/7552598.2.jpg
8,31 10 9 966 ocen
gatunekRPG
30
https://fwcdn.pl/fpo/72/69/607269/7744163.2.jpg
31
https://fwcdn.pl/fpo/28/71/692871/7615065.2.jpg
32
https://fwcdn.pl/fpo/61/82/606182/7539003.2.jpg
8,30 10 16 703 oceny
gatunekTPP / Akcja
33
https://fwcdn.pl/fpo/63/42/606342/7601292.2.jpg
8,29 10 17 871 ocen
gatunekFPS
34
https://fwcdn.pl/fpo/40/19/644019/7599240.2.jpg

South Park: The Stick of Truth

8,29 10 10 057 ocen
gatunekRPG
35
https://fwcdn.pl/fpo/61/23/616123/7657616.2.jpg
8,27 10 2 731 ocen
gatunekPrzygodowa / Akcja
36
https://fwcdn.pl/fpo/20/48/612048/7533489.2.jpg
8,26 10 10 902 oceny
gatunekFPS
37
https://fwcdn.pl/fpo/84/37/608437/7703966.2.jpg
8,26 10 10 178 ocen
gatunekRPG
38
https://fwcdn.pl/fpo/84/45/608445/7350946.2.jpg
8,26 10 26 158 ocen
gatunekWyścigi
39
https://fwcdn.pl/fpo/15/03/671503/7534591.2.jpg
8,25 10 3 389 ocen
gatunekRPG
40
https://fwcdn.pl/fpo/71/03/607103/8069261.2.jpg
8,23 10 2 119 ocen
gatunekFPS
41
https://fwcdn.pl/fpo/85/91/608591/7350962.2.jpg

8,22 10 12 867 ocen
gatunekFPP / Logiczna
42
https://fwcdn.pl/fpo/60/66/606066/7359653.2.jpg

Dragon Age: Origins

8,21 10 14 900 ocen
gatunekRPG
43
https://fwcdn.pl/fpo/82/68/608268/7350870.2.jpg
8,21 10 3 044 oceny
gatunekSportowa
44
https://fwcdn.pl/fpo/15/09/611509/7361834.2.jpg
8,20 10 6 506 ocen
gatunekPrzygodowa
45
https://fwcdn.pl/fpo/76/21/717621/7701322.2.jpg
8,20 10 513 ocen
gatunekRPG
46
https://fwcdn.pl/fpo/70/24/607024/7880575.2.jpg
8,20 10 13 717 ocen
gatunekTPS
47
https://fwcdn.pl/fpo/27/07/612707/7363466.2.jpg
8,18 10 820 ocen
gatunekMenedżer
48
https://fwcdn.pl/fpo/28/96/612896/7528757.2.jpg
8,17 10 26 050 ocen
gatunekPrzygodowa / Akcja
49
https://fwcdn.pl/fpo/97/34/609734/7372202.2.jpg
8,17 10 2 646 ocen
gatunekTPS
50
https://fwcdn.pl/fpo/30/52/613052/7378186.2.jpg
8,17 10 404 oceny
gatunekSportowa
51
https://fwcdn.pl/fpo/68/24/606824/7492467.2.jpg
8,17 10 19 760 ocen
gatunekTPP / Akcja
52
https://fwcdn.pl/fpo/81/13/698113/7731416.2.jpg
8,17 10 1 914 ocen
gatunekPrzygodowa
53
https://fwcdn.pl/fpo/85/95/608595/7369529.2.jpg
8,16 10 11 405 ocen
gatunekFPS
54
https://fwcdn.pl/fpo/69/60/606960/7348413.2.jpg

Biohazard 4

8,15 10 5 347 ocen
55
https://fwcdn.pl/fpo/71/02/607102/7348676.2.jpg

8,15 10 4 232 oceny
gatunekFPS
56
https://fwcdn.pl/fpo/87/25/608725/7351000.2.jpg
8,14 10 8 623 oceny
gatunekPrzygodowa
57
https://fwcdn.pl/fpo/32/41/613241/7371288_1.2.jpg
8,14 10 2 110 ocen
gatunekTPP / Akcja
58
https://fwcdn.pl/fpo/61/46/656146/7498550.2.jpg
8,13 10 3 479 ocen
gatunekRPG
59
https://fwcdn.pl/fpo/49/48/654948/7495018.2.jpg
8,13 10 1 414 ocen
gatunekWyścigi
60
https://fwcdn.pl/fpo/70/15/607015/7373813.2.jpg
8,13 10 2 419 ocen
61
https://fwcdn.pl/fpo/13/18/681318/7584808.2.jpg
8,12 10 17 532 oceny
gatunekPrzygodowa / Akcja
62
https://fwcdn.pl/fpo/78/64/607864/7350556.2.jpg
63
https://fwcdn.pl/fpo/00/55/610055/7712551.2.jpg
8,12 10 4 701 ocen
gatunekFPS
64
https://fwcdn.pl/fpo/28/89/612889/7384985.2.jpg
8,12 10 1 156 ocen
gatunekWyścigi
65
https://fwcdn.pl/fpo/94/73/609473/7379217.2.jpg
8,10 10 1 807 ocen
gatunekTPS
66
https://fwcdn.pl/fpo/21/58/612158/7502518.2.jpg
8,10 10 3 719 ocen
67
https://fwcdn.pl/fpo/17/18/611718/7357897.2.jpg
8,10 10 2 381 ocen
gatunekPrzygodowa / Akcja
68
https://fwcdn.pl/fpo/70/23/657023/7586018.2.jpg
8,09 10 5 545 ocen
69
https://fwcdn.pl/fpo/73/13/607313/7349184.2.jpg
8,09 10 6 427 ocen
gatunekAkcja
70
https://fwcdn.pl/fpo/70/95/607095/7348672.2.jpg

Hitman: Blood Money

8,09 10 6 988 ocen
gatunekSkradanka
71
https://fwcdn.pl/fpo/58/74/605874/7425577.2.jpg
8,09 10 12 315 ocen
gatunekFPS
72
https://fwcdn.pl/fpo/82/41/608241/7367308.2.jpg
8,09 10 1 719 ocen
gatunekMuzyczna
73
https://fwcdn.pl/fpo/40/99/634099/7405337_1.2.jpg

Akumajō Dracula X: Gekka no Yasōkyoku

8,08 10 385 ocen
74
https://fwcdn.pl/fpo/28/72/612872/7518141.2.jpg

Deus Ex: Human Revolution

8,08 10 8 348 ocen
gatunekRPG
75
https://fwcdn.pl/fpo/02/91/730291/7663584.2.jpg

Biohazard HD Remaster

8,08 10 1 070 ocen
76
https://fwcdn.pl/fpo/27/85/612785/7658934.2.jpg
77
https://fwcdn.pl/fpo/84/40/608440/7503389.2.jpg
8,07 10 3 667 ocen
gatunekFPS
78
https://fwcdn.pl/fpo/27/09/612709/7363501.2.jpg
8,05 10 573 oceny
gatunekMenedżer
79
https://fwcdn.pl/fpo/45/11/614511/7508487.2.jpg
8,04 10 7 094 oceny
gatunekFPS
80
https://fwcdn.pl/fpo/11/53/611153/7993160.2.jpg
8,04 10 7 265 ocen
81
https://fwcdn.pl/fpo/71/03/697103/7581998.2.jpg

BioShock Infinite: Burial at Sea

8,04 10 1 454 oceny
gatunekFPS
82
https://fwcdn.pl/fpo/86/12/608612/7350982.2.jpg

Fable: The Lost Chapters

8,03 10 8 398 ocen
gatunekRPG
83
https://fwcdn.pl/fpo/85/94/608594/7364008.2.jpg
8,03 10 15 308 ocen
gatunekFPS
84
https://fwcdn.pl/fpo/81/69/628169/7494877.2.jpg
8,02 10 8 773 oceny
gatunekFPS / Skradanka
85
https://fwcdn.pl/fpo/38/09/663809/7681707.2.jpg
8,02 10 2 799 ocen
gatunekSkradanka / TPS
86
https://fwcdn.pl/fpo/90/41/629041/7442255.2.jpg
8,02 10 5 516 ocen
gatunekFPS
87
https://fwcdn.pl/fpo/84/36/608436/7350937.2.jpg
8,02 10 25 358 ocen
gatunekTPP / Akcja
88
https://fwcdn.pl/fpo/13/95/611395/7444218.2.jpg
8,02 10 9 234 oceny
gatunekTPS
89
https://fwcdn.pl/fpo/13/05/611305/7356230_1.2.jpg
8,02 10 1 578 ocen
90
https://fwcdn.pl/fpo/15/47/691547/7683551.2.jpg
8,02 10 6 196 ocen
gatunekRPG
91
https://fwcdn.pl/fpo/15/79/611579/7526364.2.jpg
8,02 10 6 647 ocen
gatunekBijatyka
92
https://fwcdn.pl/fpo/97/75/699775/7609962.2.jpg

Alien: Isolation

8,00 10 4 083 oceny
93
https://fwcdn.pl/fpo/29/59/622959/7481552.2.jpg
7,99 10 3 994 oceny
94
https://fwcdn.pl/fpo/75/75/627575/7397705.2.jpg
7,99 10 1 062 oceny
gatunekSportowa
95
https://fwcdn.pl/fpo/87/42/608742/7351017.2.jpg
7,99 10 1 223 oceny
gatunekSportowa
96
https://fwcdn.pl/fpo/11/98/611198/7502898.2.jpg
7,99 10 5 070 ocen
gatunekTPP / Akcja
97
https://fwcdn.pl/fpo/70/93/607093/7348669.2.jpg
7,99 10 6 001 ocen
gatunekSkradanka
98
https://fwcdn.pl/fpo/23/00/722300/7712925.2.jpg

Mass Effect 2: Lair of the Shadow Broker

7,98 10 729 ocen
gatunekRPG
99
https://fwcdn.pl/fpo/66/69/656669/7486280.2.jpg
7,98 10 987 ocen
gatunekSportowa
100
https://fwcdn.pl/fpo/69/07/606907/7666671.2.jpg

The Lord of the Rings: The Battle for Middle-Earth II

7,97 10 4 249 ocen
gatunekRTS
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
  • s - średnia ocena dla danego tytułu
  • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
  • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 1 000)
  • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.
VOD

    Lubisz rankingi? Zobacz TOP GIER WIDEO