Sorry Angel

Plaire, aimer et courir vite
2h 12m
Student spotyka się ze znanym pisarzem. Choroba tego drugiego zaważy na ich związku.