Stracone dusze

Lost Souls
1h 37m
Dziennikarka Maya dowiaduje się, że szatan zstąpił na ziemie i przybrał postać znanego pisarza.