Historia pierwszego żeńskiego zespołu rockowego, którego dobrze zapowiadająca się kariera zostaje zniszczona przez narkotyki i alkohol.