Transformers: Wiek zagłady

Transformers: Age of Extinction
2h 45m
Mechanik i jego córka dokonują odkrycia, które sprowadza do nich Autoboty i Decepticony.