Tybetańska Księga Umarłych

The Tibetan Book of the Dead: A Way of Life
48m
Film ukazuje buddyjskie obrzędy związane ze śmiercią.