Rodzice przemierzają ponad 500 kilometrów, żeby pochować syna, który został zdradziecko zabity przez Urząd Bezpieczeństwa.