plakat filmu U Pana Boga w ogródku

U Pana Boga w ogródku

1 godz. 55 min.
Do Królowego Mostu trafia najgorszy z absolwentów szkoły policyjnej. Jednocześnie miejscowość ta zostaje wybrana na azyl dla świadka koronnego w procesie mafii.