plakat filmu U Pana Boga za miedzą

U Pana Boga za miedzą

1 godz. 51 min.
Do Królowego Mostu przyjeżdża Marina, która ma nauczyć miejscowych policjantów obsługi komputera. Jednocześnie zbliżają się wybory burmistrza.