plakat filmu Włatcy móch. Ćmoki, Czopki i Mondzioły
Czterech przyjaciół postanawia nigdy nie dorosnąć.