Odludek Willard odkrywa, że potrafi rozkazywać szczurom. Umiejętność tą wykorzystuje, by mścić się na swoi szefie.