plakat filmu Wszyscy albo nikt

Wszyscy albo nikt

Nous trois ou rien
1 godz. 42 min.
Hibat Tabib z rodziną muszą wyemigrować do Francji. Na obczyźnie bohaterowie usiłują odnaleźć się w odmiennej społeczności.