Wszystkie nasze strachy

1 godz. 30 min.
Daniel - artysta, katolik i aktywista - postanawia rozprawić się z homofobią lokalnej społeczności.