Zjawy

The Apparition
1h 22m
Kiedy grupa parapsychologów stara się udowodnić, że duchy nie istnieją, wokół nich mają miejsce nadnaturalne zjawiska.