Alida Valli

Alida Maria Laura von Altenburger

[{"id":6,"name":"actors","above5p":true,"career":{"name":"aktorka"},"ranking":{"name":"Ról aktorskich","link":"/person/ajax/roles/47742/6","url":"/ranking/person/actors/female"},"rating":{"count":514,"rate":7.5,"desc":"ocen","profession":"gry aktorskiej"}}]
7,5
514 ocen gry aktorskiej
Była brana pod uwagę przy obsadzaniu roli Mamy Corleone w "Ojcu chrzestnym". Angaż ostatecznie przypadł w udziale Morganie King.
Rozpatrywano obsadzenie jej w roli hrabina Staviskiej w filmie "Kryptonim Cicero", jednak ostatecznie u boku Jamesa Masona wystąpiła Danielle Darrieux.
Zmarła w Rzymie (Włochy). Została pochowana tamże na zabytkowym cmentarzu Campo Verano.
Jej matka została zastrzelona przez antyfaszystów w 1945.
Nie chciała grać w filmach dla ówczesnych faszystkowskich Włoch, w skutek czego musiała się ukrywać, aby uniknąć aresztowania i egzekucji.
W 1948 roku reklamowała papierosy Chesterfields.