Zbigniew Zamachowski

7,7
40 132 oceny gry aktorskiej