Czas zapłaty

Welcome to the Punch
1h 39m
Do Londynu przyjeżdża przebiegły złodziej, Jacob Sternwood. Okaleczony przez niego w przeszłości detektyw Lewinsky chce ująć zbira.