Po tamtej stronie

Toivon tuolla puolen
1h 38m
Losy mieszkańca Helsinek i uchodźcy z Syrii krzyżują się w podupadającej restauracji.