Dorian, w zamian za wieczną młodość, zaprzedaje swoją duszę diabłu.