Dorian Gray

1 godz. 52 min.
Dorian, w zamian za wieczną młodość, zaprzedaje swoją duszę diabłu.