Żądna władzy Morgana zabija swojego ojca, aby zasiąść na tronie.