Dochodzenie

The Killing
45 min.
Seattle. W przededniu wyjazdu do Kalifornii doświadczona policjantka i jej nowy partner badają sprawę śmierci nastolatki.