Cudowny dzień

A Perfect Day
1h 46m
Grupa pracowników pomocy humanitarnej próbuje rozwiązać kryzys w strefie konfliktu zbrojnego.