Ocean's Twelve: Dogrywka

Ocean's Twelve
2 godz. 5 min.
Ktoś wydaje gang Danny'ego Oceana Terry'emu Benedictowi, właścicielowi kasyn, które ci doszczętnie obrabowali trzy lata wcześniej.