Ktoś wydaje gang Danny'ego Oceana Terry'emu Benedictowi, właścicielowi kasyn, które ci doszczętnie obrabowali trzy lata wcześniej.