Fin musi cofnąć się w czasie, aby nie dopuścić do powstania pierwszego rekinada.