Bóg nie umarł

God's Not Dead
1h 52m
Josh sprzeciwia się poglądom profesora filozofii. Aby zaliczyć kurs, musi udowodnić, że Bóg istnieje.