Dobry, zły i brzydki

Il buono, il brutto, il cattivo.
2h 59m
Dziki Zachód. Brzydki i Dobry usiłują dotrzeć do ukrytego przez wojsko skarbu. Po piętach depcze im Zły.